Istorija turbokompresora

Počeci

Istorija turbokompresora datira od početka razvoja motora SUS (sa unutrašnjim sagorevanjem).

Tih davnih godina, inženjer Gottlieb Daimler (1885) a nešto kasnije i Rudolf Diesel (1896) radili su na razvoju takvog uredjaja. Njihova zamisao je bila da konstruišu uređaj pomoću kojeg bi mogli da pod pritiskom ubacuju vazduh u cilindre motora. Na taj način su nastojali da smanje potrošnju goriva i povećaju efikasnost motora.

Prvi turbokompresor kojeg su pogonili izduvni gasovi motara razvio je Švajcarac Alfred Buchi.

Od 30-tih godina 20-tog veka počela je upotreba uredjaja koji su nalik današnjim turbokompresorima.

Ti uredjaji koji su onda korišćeni imali su dosta nedostataka koji su otklanjani daljim usavršavanjem. Na razvoju i usavšavanju turbokompresora se neprestano radi i danas.

Novija istorija

Do ekpanzije turbokompresora je doslo krajem sedamdesetih godina.

Proizvodjaci kao sto su Mercedes i VW su otpoceli serisku proizvodnju vozila u koja su ugradjivani motori sa turbokompresorima.

Cuveni model Mercedes Benz 300 SD kao i Golf turbo diesel su prvi automobili koji su u seriskoj proizvodnji imali ugradjene motore sa turbokompresorima.
Turbokompresori koje mi poznajemo koriste samo princip rada a njihove dimenzije i performanse se bitno razlikuju od onih koji su se koristili krajem 20-tog veka.

Današnji motori SUS, bilo da su za putnička ili teretna vozila ne mogu se zamisliti bez turbokompresora.

Razvoj i usavršavanje turbokompresora su omogućili mnogo efikasniji rad motora, bolje sagorevanje a samim tim i mnogo manju emisiju C02 gasa. U poređenju sa klasičnim atmosverskim motorima identične snage, potrošnja goriva kod motora sa turbokompresorom je niža. Snaga motora je znatno veća a deo energije izduvnih gasova, koja je bila neiskorišćena, kod turbo motora se koristi za pogon turbokompresora i doprinosi poboljšanju efikasnosti motora.