Identifikacija turbokompresora

Važno: Identifikacija turbokompresora se obavlja na osnovu podataka o turbokompresoru koji se najčešće nalaze na kućištu u vidu otiska, odlivka ili na tablicama koje su pričvršćene za kućište turbokompresora. Putem …

Istorija turbokompresora

Počeci Istorija turbokompresora datira od početka razvoja motora SUS (sa unutrašnjim sagorevanjem). Tih davnih godina, inženjer Gottlieb Daimler (1885) a nešto kasnije i Rudolf Diesel (1896) radili su na razvoju …

Kako radi turbokompresor?

Princip rada turbokompresora Usisavanje svežeg vazduha Izlaz vazduha iz turbokompresora pod pritiskom Interkuler – hladnjak komprimovanog vazduha Usisni ventil – ulaz vazduha u cilindar motora pod pritiskom Izduvni ventil- izlaz …

Podela turbokompresora

Podela turbokompresora se vrši na tri osnovne grupe: Prvu grupu sačinjavaju klasični turbokompresori kod kojih nema regulacije pritiska. Drugu grupu sačinjavaju turbokompresori kod kojih pritisak regulišu WASTEGATE rasteretni ventili. Treću grupu …