Kako radi turbokompresor?

Princip rada turbokompresora

  1. Usisavanje svežeg vazduha
  2. Izlaz vazduha iz turbokompresora pod pritiskom
  3. Interkuler – hladnjak komprimovanog vazduha
  4. Usisni ventil – ulaz vazduha u cilindar motora pod pritiskom
  5. Izduvni ventil- izlaz izduvnog gasa iz cilindra motora
  6. Ulaz izduvnog gasa u kućište turbine – pokretač turbokompresora
  7. Izlaz izduvnog gasa

Kako radi turbokompresor?

Turbokompresor ili u narodu poznatiji kao TURBOPUNJAČ-TURBINA je pričvršćen na izduvnu granu motora. Po startovanju motora izduvni gasovi koji se oslobadjaju kao nus produkt rada motora se ustvari koriste za pokretanje turbokompresora. Turbinske lopatice turbokompresora koje se nalaze u turbinskom kućištu a koje pogone izduvni gasovi, vratilom su povezane sa lopaticama u kompresorskoj strani turbokompresora.

U kompresorskom delu turbopunjača se nalaze kompresorske lopatice koje uvlače vazduh iz pravca filtera-prečistača vazduha i pod pritiskom ga ubacuju u usisnu granu motora. Za razliku od standardnih motora, ovaj pritisak u usisnoj grani kod turbo motora omogućava daleko bolje performanse u radu.

VNT-VGT (Variable-geometry turbocharger)

Ekspanzija u razvoju turbokompresora od 2000-te godine dovela je do toga da su današnji turbokmpresori daleko fleksibilniji.

U radu, pružaju daleko bolje performanse. Većina današnjih turbokompresora su sa varijabilnom geometrijom. Pomoću nje im je omogućen daleko efikasniji rad.

VGT (Variable-geometry turbocharger) turbokompresori zahvaljujući svojoj konstrukciji imaju mogućnost da pri malim brojevima obrtaja motora omoguće maksimalni broj obrtaja turbokompresora. Zahvaljujući ovome imaju veću količinu vazduha kao i veći pritisak vazduha u usisnoj grani motora. Savremeni turbokompresori sa takozvanom varijabilnom geometrijom dostižu i do 250.000 obrtaja u minuti kao i daleko veći pritisak.

Ovo pruža maltene trenutni odziv motora na gas a takodje skoro u potpunosti eliminisalo takozvane turbo rupe koje su bile nezaobilazne kod starih tipova turbokompresora.